karukhaan

Posted: September 23, 2010 in Tagalog

wala
silat
salat

lagay ng mga taong dukha
wala sila’t salat
sa karunungan
ay di mulat, warat
niratrat, balatbat
sa buhay ay malayo
ang agwat, masisipat
butil ng pawis ay kay alat

wala
di makita
dinamdam
ang
mata’y luwa
manhid – balat
buto – nakabakat
habol hininga

lakas di sapat
kamalaya’y di maungkat, salat
ngunit damdami’y nagpupuyos

mga taong naghihikahos

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s